01-header.jpg 02-header.jpg 03-header.jpg 05-header.jpg
Algemeen 5-5

Informatie over Teamsamenstellingen komend seizoen

Nieuws afbeelding Teamsamenstelling junioren komend seizoen
De teamsamenstelling voor de junioren komend seizoen zal in grote lijnen het bestaande beleid volgen:

  • Allereerst worden de teams samengesteld op basis van de waardering van de coaches en trainers zoals die dit jaar zijn doorgegeven aan de TC.
  • Vervolgens zullen binnenkort de voorkeuren voor vriendjes/vriendinnetjes ge├»nventariseerd worden.
  • Met deze voorkeuren zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden, waarbij geldt dat je niet meer dan 1 team omhoog of omlaag kunt.

Om het eerste team in een categorie samen te stellen zal op zaterdag 30 mei een selectietraining worden georganiseerd voor meisjes A & B + jongens C.  Gezien de beperkingen van de Corona maatregelen zal de TC hiervoor spelers uitnodigen.

Teamsamenstelling E6-teams en E8-teams komend seizoen
Voor de teamsamenstelling van de E6 en E8 zal dit jaar nog gebruik worden gemaakt van het hiervoor geldende beleid.
Het voornemen om dit beleid dit jaar te herijken is door de Corona maatregelen niet haalbaar gebleken.


Sportieve groet,

 
Hanno Uitenboogaart (Bestuurslid Leden) & Johan Bokslag (Bestuurslid Hockey Technische Zaken)

Zoeken

Agenda

24-9 ALV
29-9 Spelregelavond dinsdag 29 september