01_header_d_n.gif 02_header_d.gif 03_header_d.gif 04_header_d.gif

Jeugdbeleid HC Rijnvliet


HC Rijnvliet is een TOP-club. Waar samen (goed leren) hockeyen en plezier met bal en stick de hoofdrol spelen. Door met veel plezier te spelen komt prestatie dan vaak vanzelf. Binnen en buiten het veld, en op alle niveaus.
Bij alles wat HC Rijnvliet doet staat TOP-hockey centraal. TOP staat bij ons voor Team, Ontwikkeling en Passie.
Dit betekent dat er ruimte moet zijn voor recreatie én uitdagend hockey. Beide vormen van spelbeleving hebben een belangrijke plek bij HC Rijnvliet.

Sterk aanbod op ieder niveau
We willen bij HC Rijnvliet alle leden de kans bieden zich te ontwikkelen binnen de hockeysport. Dat betekent dus dat we voor alle leden, op iedere leeftijd en op ieder niveau mogelijkheden bieden tot ontwikkeling. We spelen in op de verschillende behoeftes van de spelers en teams. De talenten van alle spelers en ontwikkeling daarvan wordt gekoesterd en gestimuleerd bij HC Rijnvliet

Visie op hockey
We willen de vele kinderen die lekker voor de gezelligheid, voor het leuke spelletje dat hockey is en voor de beweging bij HC Rijnvliet komen hockeyen een fijne en veilige plek om te hockeyen geven. Ook willen we die kinderen die meer willen, faciliteren.

Hockey ontwikkeling
Voor de jongste jeugd betekent dit een goede hockey technische basis aanleggen onder begeleiding van professionals en enthousiaste vrijwiligers. Teams worden samengesteld op basis van gelijksoortige spelbeleving en trainingen worden toegesneden op de ontwikkel behoefte. Kinderen die meer begeleiding nodig hebben om een goede basis aan te leren krijgen dat. Kinderen die al verder zijn in hun ontwikkeling krijgen een ander aanbod, passend bij hun leerbehoefte.

Vanaf de D-jeugd wordt een 1e team samengesteld met daarin de beste spelers uit de categorie. Voor de teamsamenstelling van het tweede, derde en eventueel vierde team uit de categorie wordt ook gekeken naar andere aspecten als ambitie, vrienden/vriendinnen en individuele wensen. Ook hierbij geldt dat de trainingen zo veel mogelijk worden toegesneden op de ontwikkel behoefte en de ambitie.

Sportief coachen
Het begeleiden van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen is voor HC Rijnvliet TOP prioriteit. Naast professionele begeleiding op de training wordt HC Rijnvliet ook door NOC NSF ondersteund met het programma ‘Sportief Coachen’. Coaches worden bij HC Rijnvliet begeleid en ondersteund om kinderen een optimale ontwikkelomgeving te bieden.

Hoe doen wij dit?
Bij HC Rijnvliet starten we met hockey in de Jongste Jeugd. Al op jonge leeftijd proberen we kinderen enthousiast te maken voor de hockey- en de team-sport. Kinderen van 3,5 tot 6 jaar kunnen al meedoen met het Funkey- of kabouter-hockey. Dit is een door de hockeybond ontwikkelde methode om spelenderwijs te leren hockeyen.

Het ‘echte’ hockey begint bij HC Rijnvliet in de F-jeugd (6-7 jaar). In de eerste jaar F-jes is er nog geen sprake van teams. De kinderen trainen dan 2 per week onder begeleiding van professionele en HC Rijnvliet jeugd trainers. Ook wordt er hulp van de ouders verwacht bij de trainingen omdat dit bij kinderen op deze leeftijd het spelplezier enorm stimuleert.

Indeling in een team gebeurt vanaf de 2e jaars F. Bij HC Rijnvliet delen we 2e jaars F in op leeftijd (peildatum ligt net als op de meeste scholen op 1 oktober), postcodegebied en sociale aspecten als vriendjes/vriendinnetjes. Als kinderen naar de 6-tallen gaan (1e jaars E) worden ze in nieuwe teams ingedeeld. Vanaf de 6-tallen zal Passie voor het hockeyspel en spelbeleving een rol gaan spelen in de teamindeling. Ditzelfde gebeurt bij de 2e jaars E als de kinderen in 8-tallen gaan spelen op een half veld. Beginnend vanaf de E8-tallen worden de overige elementen (Techniek, Inzicht, Power en Samenspel) als criteria toegevoegd voor de team samenstelling.

De nummering van de teams in de F en E jeugd is volstrekt willekeurig. Er wordt ook geen ranglijst bijgehouden door de hockeybond. Reden hiervoor is dat het om spelplezier van de kinderen gaat en winnen daar slechts een onderdeel van is.

Vanaf ongeveer groep 7 (± 10 jaar) wordt gespeeld in een 11-tal en op een heel veld. D jeugd (10-12 jaar), C jeugd (12-14 jaar), B jeugd (14-16 jaar) en A jeugd (16-18 jaar).

Vanaf het moment dat de kinderen in 11-tallen gaan spelen (dus vanaf de D categorie) is er bij HC Rijnvliet sprake van selectie: de beste spelers worden hierbij in het eerste team geplaatst.

Selectieprocedure eerste teams 11-tallen Jeugd HC Rijnvliet
Omdat veel ouders en kinderen van te voren heel duidelijk willen weten hoe zo’n selectie verloopt, is hieronder het selectieproces voor de teamsamenstelling van de eerste teams in de 11-tallen uitvoerig beschreven. Dit om vervelende verrassingen te voorkomen; als speler of als ouder en ook als club.

Aantal kinderen
Er zullen voldoende kinderen in een leeftijdscategorie (11-tallen D, C, B en A) moeten zijn om selectietrainingen te rechtvaardigen. Er moet de mogelijkheid bestaan om minimaal twee teams te vormen. Dit om onderling speelplezier en hockeyontwikkeling zoveel mogelijk te bevorderen. Heb je geen zin in selectie? Ook helemaal goed. Zolang je maar plezier hebt in het hockeyspel.

Ga er echt voor!
Iedere speler die graag in het eerste team wil spelen kan zich opgeven voor de selectie. Bedenk voordat je je opgeeft om voor een selectieteam te gaan, dat geselecteerd worden in het eerste team wel iets betekent. De club en je teamgenoten verwachten dat je er op elke training staat, je elke wedstrijd beschikbaar bent om te spelen en je jouw team niet laat zitten als er misschien iets anders leuks is. Ook verwachten we dat je je kennis over het hockey en enthousiasme voor de sport overdraagt aan anderen binnen de club. Wil je dat commitment niet geven of kan je dat niet geven, dan kun je je beter niet opgeven voor een selectieteam.

Meetmomenten
Jaarlijkse zullen de coaches en trainers gevraagd worden de spelers op meerdere aspecten te meten/beoordelen en om één of meerdere tips en tops per speler vast te leggen. De metingen zullen plaatsvinden na de zomercompetitie, na de zaal of Mid Winter Competitie en na de voorjaarscompetitie voorafgaand aan de nieuwe team-indeling.

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen zal vanaf de F-jeugd gekeken worden naar de volgende zaken :
1) Techniek - Hoe goed heeft de speler/speelster de hockeytechniek onder de knie?
2) Inzicht - Hoe goed is het tactisch inzicht in het hockeyspel van de speler/speelster tijdens de
wedstrijd?
3) Passie - In welke mate uit de speler/speelster zijn of haar passie voor het hockeyspel, in en/of buiten het veld?
4) Power - Hoe goed is de speler/speelster fysiek ontwikkeld (kracht, snelheid en atletisch vermogen)?
5) Samenspel
- In welke mate draagt de speler/speelster bij aan het teamspel en teamgevoel ?
- Waar speelt de speler op zijn of haar best

Selectietrainingen
De laatste stap van het selectieproces gebeurt door maximaal twee selectietrainingen. Tijdens deze selectietraining zullen de leden van de TC en de hoofdtrainer de kinderen team overschrijdend observeren. De TC beoordeelt de kinderen op de verschillende meetmomenten en combineert dit met de input van de selectietrainingen. Afhankelijk van de categorie zal een vooraf afgestemde weging van de individuele meetmomenten worden toegepast.

Na de selectietraining
De TC stelt in onderling overleg en voorlopige lijst op per leeftijdscategorie van kinderen die in het selectieteam komen. Deze voorlopige lijst is input voor bespreking met de coaches van teams die betrokken zijn bij de selectie.

Bespreking met de coaches
De door de TC opgestelde voorlopige lijst wordt met de betrokken coaches per categorie besproken en gefinaliseerd. De Jongste Jeugd commissie zal hierbij gevraagd en ongevraagd advies aan de Coaches geven.

Vaststellen definitieve lijst
De gefinaliseerde lijst zal door de TC aan de Jongste Jeugd commissie worden gepresenteerd. De Jongste Jeugd zal vervolgens beoordelen en toetsen of er procedurefouten en of andere zaken zijn die strijdig zijn met wet- en regelgeving in Nederland, de statuten en richtlijnen van KNHB en/of HC Rijnvliet.

Let op, de jeugdcommissie beoordeelt zelf geen kinderen! Indien wordt afgeweken van de voorlopige lijst worden de coaches door de TC geïnformeerd voor zover ze al niet betrokken waren bij de selectie in het adviserende overleg.
In geval van verschil van mening kijkt de TC ook naar praktische elementen zoals grootte van een team, de leeftijden en de aanwezigheid van vrienden of vriendinnen. Let op; dit gebeurt slechts bij zeer hoge uitzondering.

Communicatie
Op de dag(en) na de betreffende vergadering van de jeugdcommissie worden de samenstellingen van de (selectie)teams op het afgeschermde deel van de HC Rijnvliet website bekendgemaakt.

Gesprek met Jeugdcommissie en hoofdtrainer(s)
Er zal een inloopavond op het clubhuis worden belegd door de jeugdcommissie en de hoofdtrainer. Indien er bij ouders behoefte bestaat kan dan een gesprek worden gevoerd over het wel of niet selecteren van hun zoon of dochter.

Trainen in nieuwe team
Alle kinderen maken het seizoen af met hun eigen vertrouwde team.

Kinderen die wel geselecteerd wilden worden maar niet in het eerste team zitten
We maken expliciet de keuze de beste spelers in het eerste team laten spelen. De kans is hiermee groot dat een groot aantal 2e jaars in de categorie en slechts een klein aantal 1e jaars uit de categorie in het eerste team spelen. Het jaar daarop worden de 1e jaars, 2e jaars en draait het in hun voordeel. Hiermee proberen we ieder kind een gelijke en ook eerlijke kans te bieden om in het eerste team te spelen.

De brug tussen het eerste en het tweede team willen we zo klein mogelijk houden. Dit zullen we opvangen met de trainingen. Ons doel voor volgend jaar is om 1x per week te trainen met het eigen team en 1x in de week te trainen met de categorie. Bij deze laatste (categorie) training worden de kinderen ingedeeld op ontwikkelingsbehoefte. Hierdoor zullen kinderen uit verschillende teams met elkaar trainen en kunnen kinderen uit verschillende teams met elkaar optrekken en met/van elkaar leren.

Bij alles wat HC Rijnvliet doet staat TOP-hockey dus centraal; "Team, Ontwikkeling en Passie”. Ruimte voor recreatie én uitdagend hockey. Beide vormen van spelbeleving hebben een belangrijke plek bij HC Rijnvliet.

de Technische commissie HC Rijnvliet
 
Heb je vragen, mail dan naar [email protected]

 
SponsorVisie Responsive iframe Example

Zoeken

Agenda

21-4 Vrijwilligersavond RijnPub