01_header_d_n.gif 02_header_d.gif 03_header_d.gif 04_header_d.gif

Sponsoring HC Rijnvliet


HC Rijnvliet
Hockeyclub HC Rijnvliet is per 1 januari van start gegaan met het werven van leden. De vereniging telt op dit moment ruim 400 leden. HC Rijnvliet heeft een ambitieuze groeidoelstelling en we verwachten eind 2016 al rond de 700 leden te hebben. De twee kunstgrasvelden, waarvan één waterveld, zijn eind maart speelklaar, waarna we zo snel mogelijk starten om alle leden op de competitie voor te bereiden van september 2016. Onze faciliteiten zijn in de omgeving dusdanig aantrekkelijk dat er gehele teams van omringende verenigingen zich aanmelden om bij HC Rijnvliet te mogen hockeyen. De verwachting (en de mogelijkheid) is dat we in de loop van 2017 een derde veld aanleggen.  HC Rijnvliet is gelegen op het Sportpark Rijnvliet in Leidsche Rijn samen met de sportverenigingen: Utrechtse Rugby Club (URC), tennisvereniging PVDV, voetbalvereniging SV Nieuw Utrecht en paardrijvereniging De Voornruiters.

Waar we voor staan
HC Rijnvliet zorgt voor een sportieve en kwalitatief goede hockeyervaring met ontwikkelingskansen voor allen, in een omgeving waarin iedereen zich op z'n gemak en gerespecteerd voelt. Daarbij spelen de volgende waarden een belangrijke rol:

» Kwaliteit

HC Rijnvliet committeert zich aan de ontwikkeling van de hockeyvaardigheden van al haar leden, ieder op zijn of haar niveau. We richten ons hierbij op de hockeytechnische vaardigheden en spelinzicht maar ook op de vaardigheden bij leden en ouders om trainingen, teams, wedstrijden en de vereniging goed te laten draaien.

» Betrokken

HC Rijnvliet heeft geen ambitie om de grootste hockeyvereniging in de regio te worden.
De ambitie richt zich wel op het zijn van een vereniging waarin betrokkenheid hoog in het
vaandel staat. De vereniging wil een omvang houden waarbij door de persoonlijke benadering de betrokkenheid gewaarborgd wordt. We stimuleren betrokkenheid van de leden en van de ouders van jeugdleden.

» Respect

Respect is een veel gebruikt en misbruikt begrip tegenwoordig. Toch is het een serieuze
kernwaarde van HC Rijnvliet. Aan respect krijgen gaat respect geven vooraf. Respect voor elkaar, maar ook voor de tegenstander, de arbitrage, voor alle vrijwilligers binnen de vereniging. Binnen HC Rijnvliet bestaat ook respect voor gemaakte afspraken, zoals doorvertaald in beleid en in reglementen.

Aantrekkelijke doelgroep
Hockey is een sport met een goed imago en wordt gekenmerkt door fair play. Door sponsoring bereikt u diverse doelgroepen: kinderen met hun ouders, studenten en bedrijven. De ouders van hockeyers en de senior hockeyers zijn veelal relatief hoog opgeleid.

- Doelgroep jonge ouders met kinderen en een goed besteedbaar inkomen

- Rijn groeit hard, Rijnvliet is in opbouw: eerste 400 leden zijn binnen en animo is groot!

- Top of the bill locatie ( 2 kunstgrasvelden, waarvan 1 waterveld) en mogelijkheid tot verdere uitbreiding

- Zeer betrokken ouders die de vereniging volop vrijwillig ondersteunen, daarmee bereikt u de doelgroep in een geëngageerd moment en umfeld

- Komen uit een brede regio

- Plaats voor álle typen hockeyers, niet alleen de toptalenten. Speelplezier en meedoen is belangrijkste

- HC Rijnvliet ligt in Leidsche Rijn en is gunstig gelegen naast diverse toegangswegen (vlak langs A2) aan de westkant van Utrecht en vlakbij gerenommeerde bedrijvenparken.

Sponsoring
Sponsoring vormt voor iedere sportvereniging een belangrijke bron als het gaat om ontwikkeling. De gelden van sponsoring worden in eerste instantie aangewend voor eenmalige investeringen dan wel aanvullende activiteiten (i.c. verenigingsgebouw, wijk ondersteunende activiteiten en op termijn extra ondersteuning van lijnteams). De reguliere uitgaven van de vereniging moeten worden opgebracht uit de contributiegelden van de vereniging. Dit uitgangspunt biedt stabiliteit en continuïteit. Uiteindelijk worden de sponsorbijdragen ingezet voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de hockeyclub om zodoende een positieve, sportieve en maatschappelijke bijdrage te leveren aan de inwoners van Utrecht en Leidsche Rijn 

Win win
Sponsoring van Hockeyclub Rijnvliet is een waardevolle manier om uw naamsbekendheid te versterken en daarmee uw klantenkring te vergroten. Door verbinding van uw naam aan een breed opgezette sportieve jonge vereniging laat u zien dat u duurzaam en maatschappelijk ondernemen van belang vindt. Bovendien steunt u daarmee de verdere en positieve ontwikkeling van de hard groeiende regio Leidsche Rijn en omstreken. Als vereniging hebben wij behoefte aan voldoende financiële middelen om alle leden de gelegenheid te geven op een plezierige manier te kunnen bewegen en met elkaar te interacteren. Daarbij vinden wij het als vereniging van wederzijds belang om onze ondersteunende partners een waardevol platform te bieden om zich ook verder te kunnen ontwikkelen en te groeien  binnen de community van Leidsche Rijn. Naast de reeds ontwikkelde sponsormogelijkheden staan wij open voor allerlei suggesties en komen we graag in gesprek om samen te sparren hoe wij als vereniging actief kunnen bijdragen uw marketing doelstellingen te behalen.

Sponsorcommissie HC Rijnvliet
Monique Stoutjesdijk
Bas van Heezik
Gerard Kohsiek

[email protected]

 

Zoeken

Agenda

26-8 Push-off