01-header2020.jpg 02-header2020.jpg 03-header2020.jpg

Communicatie

Om iedereen goed en snel te informeren verspreiden we berichten via verschillende media. Hoe blijf je op de hoogte van alle activiteiten?
 
Website
Op de website van HC Rijnvliet is alle relevante informatie over onze hockeyclub (terug) te vinden. Hier vind je nieuws, mededelingen over trainingstijden, afgelastingen, teamindelingen, activiteiten, oproepen voor infoavonden, informatie over en van de verschillende commissies etc.
 
LISA app
Als er trainingen worden afgelast, wordt dit op de website vermeld en wordt een pushbericht vanuit de LISA app gestuurd, geïnitieerd door de wedstrijdleiding. Let op: deze worden alleen ontvangen door gebruikers van de LISA app die hiervoor toestemming hebben gegeven. Zorg er dus voor dat je pushberichten aan hebt staan!

Nieuwsbrief Rijnflits
De Rijnflits verschijnt in principe zes keer per jaar. In de Rijnflits staat een samenvatting van het belangrijkste nieuws rondom HC Rijnvliet in de afgelopen twee maanden en activiteiten die op stapel staan. De oproep voor het tijdig aanleveren van input / materiaal wordt ruim van te voren aan alle commissies verstuurd. Dit wordt verzonden vanuit [email protected]

Indien nodig verschijnt de Rijnflits vaker, bijvoorbeeld bij een speciaal evenement.
 
Aanmelden voor de nieuwsbrief gaat automatisch. Als lid van HC Rijnvliet heb je één of meerdere e-mailadressen opgegeven, die via de ledenadministratie zijn verwerkt. Naar deze adres(sen) wordt de Rijnflits verzonden. Wil je een ander e-mailadres opgeven, wijzig dit dan zelf door in te loggen met je inloggegevens op de website of via de LISA app.
 
Social media
Via onze social media delen we activiteiten, leuke informatie en belevenissen zoals wedstrijdverslagen, kampioenschappen, verslagen van activiteiten etc. Met veel foto’s en video’s. Meld je aan als volger en ontvang de berichten automatisch. Daarnaast is het ook leuk om HC Rijnvliet te taggen in je eigen foto’s zodat die ook op onze tijdlijn verschijnen.

Heb je leuke ideeën of suggesties dan ontvangen wij die natuurlijk graag.
Wil je graag een bericht door ons laten plaatsen, dan kan dit natuurlijk ook. Stuur dit dan (tijdig) aan ons door via de email naar: [email protected]

     HCRijnvliet

    @HCRijnvliet

 hc_rijnvliet


Gebruik van beeldmateriaal
Er wordt zo veel mogelijk beeld bij een bericht of uiting van HC Rijnvliet geplaatst. Er wordt waar mogelijk om toestemming gevraagd van degene(n) die op de foto wordt/worden gezet. Van leden of ouders/verzorgers van jeugdleden wordt verwacht dat zij zelf actief aangeven indien zij in geen geval hun kind of zichzelf op foto's op onze website of social media willen zien.

Gebruik van huisstijl
Het gebruik van logo's en andere huisstijl van HC Rijnvliet is toegestaan, mits dit vooraf ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de communicatie commissie. Hierdoor is er te allen tijde een eenduidig en correct gebruik van de huisstijl.

Spoedberichten
Bij eventuele calamiteiten wordt door de verantwoordelijke commissie de berichtgeving richting alle betrokkenen opgestart en kan de communicatie worden ondersteund met berichtgeving op de communicatiekanalen zoals website, Facebook, Instagram, Twitter etc.

Pers en publiciteit
Doel is het optimaal positioneren van HC Rijnvliet in de media. Alle publiciteit verloopt via de Communicatie commissie. Eén van de commissieleden coördineert pers- en publiciteitszaken (Annemarie Hoogendoorn). 

Spelregels nieuws aanleveren
Al het nieuws over en van HC Rijnvliet wordt voor en door de leden, dus met elkaar, gemaakt. Om de communicatiekanalen van HC Rijnvliet overzichtelijk, actueel en relevant te houden voor leden, hanteren we een aantal spelregels:
  • We plaatsen alleen berichten die een link leggen tussen HC Rijnvliet en leden/ouders etc. Dus geen promotie voor activiteiten van derden. Uitzondering zijn eventuele afspraken met sponsoren, goede doelen en initiatieven die door HC Rijnvliet ondersteund worden. 
  • Het moet duidelijk zijn voor wie een oproep of activiteit is bedoeld en welke actie wordt verwacht. Geef ons dus duidelijke instructies als je iets geplaatst wil hebben. 
  • Wanneer, hoe lang en via welk kanaal een bericht wordt verspreid, is afhankelijk van de relevantie en het overige nieuwsaanbod. De Communicatie commissie bepaalt dit, eventueel in overleg met het bestuur.
  • Er wordt zo veel mogelijk beeld bij een bericht geplaatst. Wel moet zo mogelijk om toestemming worden gevraagd van degene(n) die op de foto wordt/worden gezet. Van leden of ouders/verzorgers van jeugdleden wordt verwacht dat zij zelf actief aangeven indien zij in geen geval hun kind of zichzelf op foto's op onze website of social media willen zien. 
  • Teksten voor De Rijnflits en website bevatten bij voorkeur niet meer dan 150 woorden.
  • Teksten voor Social Media bevatten bij voorkeur niet meer dan 30 woorden.
Meer info
Vragen over communicatie kun je stellen via de mail: [email protected].

De Communicatie Commissie van HC Rijnvliet,
Chantal Wintershoven (voorzitter), Annemarie Hoogendoorn, Hanneke Berghoef, Bjorn Boonen
 

Agenda

25-6 Scheidsrechtersexamen
26-6 Scheidsrechtersexamen
27-6 Scheidsrechtersexamen

Zoeken