01-header2020.jpg 02-header2020.jpg 03-header2020.jpg

Vrijwilligers

Net als iedere vereniging is ook HC Rijnvliet afhankelijk van de inzet en input van vrijwilligers.


Wij onderscheiden drie soorten vrijwilligers

1. Algemene vrijwilligers
2. Functie specifieke vrijwilligers
3. Functionarissen

Algemene Vrijwilligers
Algemene vrijwilligers vervullen taken die voor ieder lid voortkomen uit het lidmaatschap van de vereniging. Dit zijn bijvoorbeeld taken zoals de bardiensten en de wedstrijdtafeldiensten, waar ieder lid voor opgeroepen wordt. Daarnaast wordt van iedere ouder/verzorger van een jeugdlid verwacht dat hij/zij een bijdrage levert aan het team van de zoon/dochter. Denk hierbij aan rijden naar uitwedstrijden, arbitrage, coachen, teambegeleiding, fruitdienst etc.

Functie specifieke vrijwilligers
Functie specifieke vrijwilligers vervullen taken waarvoor zij beschikken over extra kwalificaties en vaardigheden en waar zij zich zelf beschikbaar voor hebben gesteld. Hieronder vallen bijvoorbeeld (jeugd)trainers.

Functionarissen
Binnen de vereniging zijn diverse commissies actief. Deze commissies hebben specifieke taken die voortkomen uit door het bestuur opgestelde en door de ALV vastgestelde beleidsplannen. Iedere commissie valt onder de verantwoordelijkheid van een bestuurslid.

Voor meer informatie [email protected] 


 

 

Agenda

25-6 Scheidsrechtersexamen
26-6 Scheidsrechtersexamen
27-6 Scheidsrechtersexamen

Zoeken