01-header2020.jpg 02-header2020.jpg 03-header2020.jpg 04-header2020.jpg

Communicatie

Om iedereen goed en snel te informeren verspreiden we berichten via verschillende media. Hoe blijf je op de hoogte van alle activiteiten?
 
Website
Op de website van HC Rijnvliet is alle relevante informatie over onze hockeyclub (terug) te vinden. Hier vind je nieuws, mededelingen over trainingstijden, afgelastingen, teamindelingen, activiteiten, oproepen voor infoavonden, informatie over en van de verschillende commissies etc.
 
LISA app
Als er trainingen worden afgelast, wordt dit op de website vermeld en wordt een pushbericht vanuit de LISA app gestuurd, geïnitieerd door de wedstrijdleiding. Let op: deze worden alleen ontvangen door gebruikers van de LISA app die hiervoor toestemming hebben gegeven. Zorg er dus voor dat je pushberichten aan hebt staan!

Nieuwsbrief Rijnflits
De Rijnflits verschijnt zes keer per jaar. In de Rijnflits staat een samenvatting van het belangrijkste nieuws rondom HC Rijnvliet in de afgelopen twee maanden en activiteiten die op stapel staan. De verschijning van de Rijnflits in 2020 is als volgt:
 
Nr Verschijning Deadline aanleveren foto's en kopij
2020-1 13 januari  1 januari 
2020-2 6 april 23 maart
2020-3 11 mei 27 april
2020-4 22 juni  8 juni

Indien nodig verschijnt de Rijnflits vaker.
 
Aanmelden voor de nieuwsbrief gaat automatisch. Als lid van HC Rijnvliet heb je één of meerdere e-mailadressen opgegeven, die via de ledenadministratie zijn verwerkt. Naar deze adres(sen) wordt de Rijnflits verzonden. Wil je een ander e-mailadres opgeven, wijzig dit dan zelf door in te loggen met je inloggegevens op de website of via de LISA app.
 
 
Social media
Via onze social media delen we activiteiten, leuke informatie en belevenissen zoals wedstrijdverslagen, kampioenschappen, verslagen van activiteiten etc. Met veel foto’s en video’s. Meld je aan als volger en ontvang de berichten automatisch. Daarnaast is het ook leuk om HC Rijnvliet te taggen in je eigen foto’s zodat die ook op onze tijdlijn verschijnen.

Heb je leuke ideeën of suggesties dan ontvangen wij die natuurlijk graag.
Wil je graag een bericht door ons laten plaatsen, dan kan dit natuurlijk ook. Stuur dit dan (tijdig) aan ons door via de email naar: [email protected]

     HCRijnvliet

    @HCRijnvliet

 hc_rijnvliet

Gebruik van beeldmateriaal
Er wordt zo veel mogelijk beeld bij een bericht of uiting van HC Rijnvliet geplaatst. Er wordt waar mogelijk om toestemming gevraagd van degene(n) die op de foto wordt/worden gezet. Van leden of ouders/verzorgers van jeugdleden wordt verwacht dat zij zelf actief aangeven indien zij in geen geval hun kind of zichzelf op foto's op onze website of social media willen zien.

Spoedberichten
Bij eventuele calamiteiten wordt door de verantwoordelijke commissie de berichtgeving richting alle betrokkenen opgestart en kan de communicatie worden ondersteund met berichtgeving op de communicatiekanalen zoals website, Facebook, Twitter etc.

Meer info
Vragen over communicatie kun je stellen via de mail: [email protected].

De Communicatie commissie van HC Rijnvliet,
Irene Kohsiek, Karlijn Schenkelaars, Annemarie Hoogendoorn, Hanneke Berghoef, Bjorn Boonen

Communicatiebeleid van HC Rijnvliet vind je hier. 

Zoeken

Agenda

22-5 Keepersclinic voor de jeugd