01-header2020.jpg 02-header2020.jpg 03-header2020.jpg 04-header2020.jpg

Evenementen

De evenementencommissie organiseert de niet-hockey gerelateerde en teamoverstijgende evenementen binnen HC Rijnvliet die op alle leden, ouders en vrijwilligers zijn gericht, zoals huldigingen, feesten en borrels. Deze activiteiten zijn belangrijk voor het creëren en onderhouden van het HC Rijnvlietgevoel, voor binding tussen de leden, ouders en vrijwilligers en met de (toekomstige) woonwijk Rijnvliet.
Er wordt geprobeerd voor elke leeftijdsgroep door het jaar heen een evenement te organiseren.
Ook via facebook en de Rijnflits word je geattendeerd over de ‘upcoming events’.
HC Rijnvliet hanteert feestregels waar de bezoekers zich aan dienen te houden. Van een ieder die een feest of evenement bij HC Rijnvliet bezoekt, wordt verwacht dat deze feestregels bekend zijn en dat deze worden nageleefd.
Uiteraard staan wij ook open voor ieder leuk initiatief! Dus heb je een goed idee, meld je [email protected] alles in goede banen te leiden zijn er wel een aantal voorwaarden verbonden aan het organiseren van een evenement.
Voorwaarden evenementen organiseren:


- Meld een evenement uiterlijk twee weken van tevoren aan i.v.m. barpersoneel en inkoop.


- Als er een thema is, maak dit uiterlijk twee weken van tevoren bekend.


- Dien een begroting in.


- Toets de aankleding van het clubhuis in verband met (brand)veiligheid, denk ook aan toegangsbeveiliging.


- Zorg voor publiciteit.


- Zorg (indien nodig) voor toegangscontrole en toezicht op het evenement.


- Na het feest moet het clubhuis nog dezelfde avond weer in de oude staat worden teruggebracht.


- De evenementencommissie kan op veel zaken ondersteunen, zoals:


- Publiceren op de website, facebook en/of in de Rijnflits.


- Draaiboeken voor de organisatie.


- Diverse thema’s/ideeën op voorraad.


- Contacten met bijv. DJ, andere organisatoren of diverse leveranciers.


- Begroten van het evenement.


- Meedenken en ondersteunen bij het aankleden.


- Diverse formats voor bijv. planning.
We zijn altijd op zoek naar enthousiastelingen die graag een steentje bijdragen aan een bruisend HC Rijnvliet. Met name tijdens evenementen kunnen we altijd hulp gebruiken, bv. achter de bar, in de keuken en bij het op- en afbouwen. 
Heb jij interesse om onze evenementencommissie te ondersteunen, dan kan je ons altijd benaderen. Je bent van harte welkom! Mail naar [email protected]
Alvast bedankt en wij hopen op VEEL PLEZIER!

 

Zoeken

Agenda

Nog geen agenda punten.