01-header2020.jpg 02-header2020.jpg 03-header2020.jpg
Algemeen 14-5

Teamindelingsproces Jongste Jeugd en Junioren 2024-2025

Nieuws afbeelding

Beste Jeugd-hockeyer,

Het einde van het seizoen is in zicht, nog even een paar weken knallen in je huidige team. Maar voor ons is de blik al een beetje op volgend seizoen. We willen je daarom graag meenemen in de procedure van de teamindeling.

Actie voor nu:

Voor iedereen die volgende jaar in een MO14 t/m M018 team speelt vragen we het vriendinnenvoorkeurenformulier in te vullen voor 15 mei 2024. Dit is niet nodig voor de spelers die volgend jaar in de O12 of in een jongensteam spelen. 

Procedure teamindeling 2024-2025 Jongste Jeugd en Junioren


Prestatieteams
zijn teams die door de TC als zodanig worden bestempeld. In de meeste gevallen zijn dit het eerste en/of tweede team in een leeftijdscategorie Junioren (O12 en ouder). Deze teams worden ingedeeld op basis van observaties gedurende het seizoen en beoordeling van de trainers en van de coaches van het huidige seizoen.

Daarvoor zullen de coaches via TIPS en een evaluatiegesprek hun bevindingen per speler kenbaar maken en zal de Technische Commissie evaluatiegesprekken hebben met de trainers (Technisch en Motoriek).

Van spelers en speelsters in een Prestatieteam wordt uiteraard verwacht dat zij iedere training en iedere (oefen)wedstrijd aanwezig zijn. Mocht je aan deze verwachting niet kunnen of willen voldoen meld dat dan vóór de eerste selectietraining.

In de eerste weken, na afloop van de competitie zal, bij voorkeur onder leiding van de trainer/coach van het komende seizoen, een aantal keer getraind worden met een grote groep om uiteindelijk tot een spelersgroep van 14 of 15 te komen. Spelers en speelsters worden persoonlijk voor deze selectiegroep uitgenodigd.

Deze trainingen vinden plaats in de weken beginnend op maandag 10 juni en maandag 17 juni.

De spelers/speelsters die dan niet in aanmerking komen voor het 1e lijnteam worden automatisch in het 2e lijnteam geplaatst.

Spelers/speelsters die het voorgaande jaar al in het 1e lijnteam zaten hebben de voorkeur, maar geen garantie dat zij ook in het opvolgende seizoen in een 1elijnteam zitten.

Breedteteams zullen voornamelijk ingedeeld worden op basis van sociale cohesie. In categorieën met 3 of meer teams zal gestreefd worden naar een logische opbouw in sterkte (team 3 sterker dan team 4 etc).

Spelers en speelsters in deze categorie kunnen hun voorkeur opgeven met wie ze graag in een team komen. Deze voorkeuren zijn een verzoek en niet bindend. De TC kan, na overleg met de Categorie Coördinator hiervan afwijken.

Opleidingsteams bestaan uitsluitend uit 1e jaars spelers in de onder 12 categorie, als het aantal teams in de betreffende categorie (J of M) het toelaat en worden ingedeeld op basis van verwachtte ontwikkeling, beleving en talent.

Doel van een opleidingsteam is voorbereiden van kinderen op prestatiehockey.

Daarvoor zal de Technische Commissie de ontwikkeling van spelers/speelsters gedurende het huidige seizoen monitoren en gesprekken voeren met trainers en coaches.

Jongste Jeugd

Onder 10
Indien de aantallen het toestaan wordt voor deze categorie de indeling gemaakt op basis van beleving.

Onder 9
Indeling wordt gemaakt op basis van sociale- en logistieke factoren.

Onder 8
Indeling wordt gemaakt op basis postcode

 

Het streven is om de gehele teamindeling voor de zomervakantie te publiceren.

Sportieve groet,

HC Rijnvliet

Jongste Jeugd Commissie, Juniorencommissie en Technische Commissie


Agenda

21-5 Inloopspreekuur Fysio Vandaag
28-5 Inloopspreekuur Fysio Vandaag
30-5 Bestuursvergadering
30-5 Open Training D1

Zoeken