01-header2020.jpg 02-header2020.jpg 03-header2020.jpg 04-header2020.jpg
Algemeen 9-6

Verlenging alle trainingen en aangepaste protocollen

Nieuws afbeelding
Alle hockeytrainingen worden verlengd tot 26 juni! In verband daarmee zijn er vernieuwde protocollen, waaraan we ons op en om onze velden dienen te houden. 

Een belangrijke wijziging ten opzichte van de eerdere versies is het vervallen van de verplichting voor de jeugd om 1,5 meter afstand te houden. Er geldt voor de jeugd  ook geen maximum aantal spelers meer per veld. Deze wijzigingen zijn in het protocol 'jeugd en ouders' verwerkt.

Het protocol 'begeleiders' is op twee punten aangepast. Er is nu sprake van 3 (ipv 5) begeleiders, bij ieder toegangshek één, en één bij de velden ter ondersteuning van de trainers en spelers. Ook dat aangepaste protocol, gedateerd 29 mei 2020 gaat hierbij alsmede het aangepaste rooster voor begeleiders.

Het protocol senioren van 7 mei 2020 blijft ongewijzigd, even als het protocol looproutes. Voor alle duidelijkheid, voor de senioren blijft de 1,5 meter regel wel van kracht.

Wat niet gewijzigd is is de toegang tot het clubhuis. Het clubhuis is alleen geopend voor trainers en voor noodgevallen (EHBO). Wij verzoeken jullie om nog een keer kennis te nemen van de protocollen en de regels na te leven. Zoals we eerder meldden, wordt er op de naleving gecontroleerd. Mochten er overtredingen worden geconstateerd, dan kan het sportpark door de gemeente worden gesloten. Op basis van de afgelopen weken hebben we er echter alle vertrouwen in dat we de komende weken lekker kunnen trainen met inachtneming van de regels. 

Dank bij voorbaat voor jullie medewerking. 

Als er nog vragen zijn aarzel dan niet om een van de ondergetekenden te benaderen. Dat kan via T[email protected] of [email protected]

Veel speelplezier gedurende de laatste weken van het seizoen en sportieve groet,
Johan Bokslag (Technische Commissie) 
Hanno Uitenboogaart (Jeugdcommissie) 

Zoeken

Agenda

Nog geen agenda punten.