01_header_d_n.gif 02_header_d.gif 03_header_d.gif 04_header_d.gif

Opzeggen lidmaatschap


Conform de statuten geldt onder meer dat opzegging van het lidmaatschap door leden minimaal acht weken voor beƫindiging van het verenigingsjaar schriftelijk kenbaar gemaakt moet worden. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging moet derhalve uiterlijk acht weken voor 30 juni binnen te zijn (dus voor 1 mei).

Indien na deze periode, maar voor 1 augustus wordt opgezegd, geldt dat de helft van de contributie van het eerstvolgend seizoen als administratiekosten wordt berekend. Indien na 1 augustus wordt opgezegd, wordt de volledige contributie in rekening gebracht. Bovendien is/wordt desbetreffend lid gewoon als spelend-lid ingedeeld in een team met als gevolg dat niet uitgekomen kan worden voor een andere vereniging.

Als na 1 augustus in een lopend seizoen wordt opgezegd voor het lopende seizoen (i.v.m. onvoorziene situatie) kan het bestuur besluiten de contributie naar rato van het seizoen te restitueren.

Opzeggen kan door een e-mail te sturen naar [email protected]

 

Zoeken

Agenda

19-2 [Vervallen] KNHB scheidsrechterse...
21-2 KNHB scheidsrechtersexamen 21 feb...
21-2 KNHB Basisopleiding training geve...